Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel: Ondřej Chvojka, e-mail: ondrej@chvojkafotograf.cz.

Provozuju webové stránky https://chvojkafotograf.cz.

Pro poskytování služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1. Zpracování osobních údajů

1.1 Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to: jméno, telefon a email.

Z jakého důvodu?

Kontaktuju vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle rok od naší poslední komunikace.

1.2 Zpracování osobních údajů v případě navázání spolupráce

Pokud navážeme spolupráci, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, IČO.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujue zpracovat, abych splnil naši smlouvu – dodal vám své služby.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění mé právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění mé služby a poté rok od posledního poskytnutí takové služby.

1.3 Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

1.4 Analytické nástroje

Webové stránky používají některé níže uvedené analytické nástroje. Jejich využití vnímáme jako svůj oprávněný zájem, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby.

Google reCAPTCHA – na našich internetových stránkách můžeme používat funkci „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem aplikace je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Aplikace reCAPTCHA prověřuje, zda bylo zadání dat na našich internetových stránkách (např. do kontaktního formuláře) zadáno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníka internetové stránky podle různých charakteristik. Tato analýza je spuštěna automaticky v okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na internetovou stránku. Za účelem této analýzy (prověřování) vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu strávenou návštěvníkem na internetové stránce nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje získané analýzou jsou předávány společnosti Google.

Analýzy prováděné systémem reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci internetové stránky nejsou informováni o probíhající analýze.

Zpracovávání údajů je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na tom, aby jeho internetová nabídka byla chráněna proti zneužití automatizovanými roboty a před spamem.

Další informace o systému Google reCAPTCHA a Zásady o ochraně údajů společnosti Google naleznete pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/terms.

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mně.

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

3. Co byste dál měli vědět

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese ondrej@chvojkafotograf.cz..

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.11.2023.